Seleccionar página

Міждисциплінарні Зв’язки Біології Та Екології Фундаментальні Властивості Живого

Біологія (від грец. біос – життя, логос – наука, вчення)– це наука про життя, його форми та закономірності. Німецьким ботаніком Л.Х.Тревіранусом (1779 – 1864), але остаточне визначення біології як самостійної дисципліни було зроблено лише в 1890 р. Видатним...